• Qualitat de l'aire ::

Inauguració i benedicció del mural de l'Anunciació