L'Ajuntament celebra el 8 de novembre un Ple municipal ordinari