• Qualitat de l'aire ::

L’Ajuntament bonificarà fins al 95% de la taxa d’obres pel pintat de façanes del nucli antic