L'Ajuntament celebra el 27 de març un Ple municipal ordinari