Aprovació inicial del Pla especial de canvi d’ús d’equipaments