Condemna del robatori a la deixalleria municipal de residus especials