• Qualitat de l'aire ::

Condemna del robatori a la deixalleria municipal de residus especials