• Qualitat de l'aire ::

VII Seminari d’Estudis Medievals d’Hostalric