Pressupost municipal 2021: més transició energètica, promoció econòmica, cultura, acció social i inversió en l’espai públic