• Qualitat de l'aire ::

L’Ajuntament renovarà tot l’enllumenat exterior per a reduir les emissions de CO2 i millorar l’eficiència energètica