El fossat del Castell té a dos cavalls com a nous inquilins durant uns dies