• Qualitat de l'aire ::

Hostalric es dota amb un nou DUPROCIM per a possibles situacions d’emergència