Ajuntament informa: l'OAC obrirà les tardes dels dilluns