Comunicat sobre l’estat de la pandèmia a Hostalric