L’Ajuntament d’Hostalric aprova l’adhesió a la moció per a la suficiència financera dels ens locals