• Qualitat de l'aire ::

Es prohibeixen les trobades públiques i privades de més de 10 persones a tot Catalunya