El Servei Integral d'Ocupació (SIO) al municipi d'Hostalric intensifica les seves actuacions en el segon trimestre del 2020