• Qualitat de l'aire ::

Les excavacions arqueològiques a l’entorn de Mas Bossom evidencien el passat iberoromà d’Hostalric