L'Ajuntament celebra el 13 de juliol un Ple municipal ordinari