A punt de finalitzar la reparació de la passera de la riera d’Arbúcies