Comunicat de mesures d’àmbit local pel coronavirus (16 de març de 2020)