• Qualitat de l'aire ::

Es constitueix a Hostalric la comissió territorial de la part baixa de la Conca de la Tordera