L’Ajuntament aprova unes bases per regular l’atorgament de subvencions a les entitats locals