• Qualitat de l'aire ::

El MIC seguirà disputant-se a Hostalric durant quatre anys més