• Qualitat de l'aire ::

L’Ajuntament d’Hostalric sol·licita la declaració del municipi i de la conca de la Tordera com a zona catastròfica