L’impuls de polítiques socials, turístiques i mediambientals marca el pressupost de l’Ajuntament d’Hostalric per al 2020