L’Ajuntament planteja un ambiciós projecte de reconversió del cavaller del Castell d’Hostalric en espai polivalent