20 de gener: Ple municipal ordinari de l’Ajuntament