L'Ajuntament celebra el 26 de juliol un Ple municipal ordinari