L’Ajuntament es dota amb un Protocol per a la prevenció i l’abordatge de l’assetjament sexual