• Qualitat de l'aire ::

L’Ajuntament reprendrà la intervenció a les muralles d’Hostalric durant el 2022