L'Ajuntament celebra el 21 de març un Ple municipal ordinari