Borsa de treball: convocatòria d'una plaça de funcionari/a interí/na administratiu/va d’intervenció