• Qualitat de l'aire ::

Comunicat de l’Ajuntament d’Hostalric sobre l’aplicació de l’IVA en el pagament del cànon de l’aigua