“Condicionament progressiu de l'accessibilitat a la via pública”, la proposta més votada dels Pressupostos Participatius 2022