Confirmació d’un focus d’Influència Aviària d’Alta Patogenicitat en un ànec