La DIputació de Girona ha atorgat una subvenció pel projecte Igualant Oportunitats