Arranjament i pavimentació del camí d’accés de l’institut a la Zona Esportiva Municipal