• Qualitat de l'aire ::

Durant el 2022 prop de 15.000 persones van gaudir d’algun dels productes turístics que ofereix Hostalric