• Qualitat de l'aire ::

L’Ajuntament edita un llibre amb les actes del VII Seminari d’Estudis Medievals d’Hostalric