• Qualitat de l'aire ::

La neteja dels solars és clau per evitar el risc d'incendi