L’Ajuntament s’adhereix al Pla de Polítiques de Dones de la Selva 2016-2024