L'Ajuntament celebra el 24 de maig un Ple municipal ordinari