• Qualitat de l'aire ::

Reobre l'accés principal a la ZEM un cop finalitzats els treballs d'arranjament