Reobre l'accés principal a la ZEM un cop finalitzats els treballs d'arranjament