L'Ajuntament celebra el 29 de març un Ple municipal ordinari