• Qualitat de l'aire ::

S’aixeca el confinament comarcal per a les bombolles de convivència