• Qualitat de l'aire ::

Comencen els treballs d’arranjament del carrer Turó de l’Home