L’activitat turística no s’atura a Hostalric durant el 2020 malgrat la pandèmia